Η εταιρεία  EURO TOURS-IAMOS TRAVEL  ιδρύθηκε  με σκοπό να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς της διαχείρισης, ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών πακέτων, την οργάνωση και υλοποίηση συνεδρίων και γενικότερα την κάλυψη τουριστικών υπηρεσιών με βάση προϊόντα σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη, του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

Η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες  με ξενοδοχεία και καταλύματα στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όπως επίσης και με εταιρείες παροχής ταξιδιωτικών ή υπηρεσιών μεταφορών.

Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, με εφόδια εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση , αλλά και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της ,με  υψηλό γνωστικό επίπεδο και συνεχή επιμόρφωση καθιστούν την εταιρεία δημιουργική, πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.